Hoogbegaafdheid en ontwikkelingsvoorsprong

Kinderen met een (vermoedelijke) ontwikkelingsvoorsprong kunnen zich in hun denken en voelen soms anders voelen dan de mensen/ kinderen in hun omgeving. Doordat mensen over het algemeen graag ergens bij horen, ligt aanpassing op de loer. Lukt dit niet dan kan het kind zich eenzaam gaan voelen. Voor de ontwikkeling van de eigenwaarde en het leren kennen van jezelf is het belangrijk dat het kind zich kan ontwikkelen in de eigen zone van naaste ontwikkeling (de leerzone). Want pas met werk dat echt moeite kost, leert een kind wat zijn grens is en hoe hij die oprekt.  Gebeurt dit niet dan kan een kind minder goed in zijn vel komen.  Het kan voor een kind belangrijk zijn een antwoord te vinden op vragen als: wie ben ik? Wat kan ik? Wat heb ik nodig en wat heb ik te bieden?

Zijn

(Hoog)begaafde kinderen hebben niet alleen een aanleg om sneller en op een andere manier te leren. Het anders zijn uit zich ook in een zich anders voelen. Perfectionisme, een groot rechtvaardigheidsgevoel, hoogsensitiviteit en een kritische houding zijn hier onder deel van. Kennis hiervan en begrip hiervoor kunnen al veel lucht en rust geven.

Door middel van kindercoaching wordt gewerkt aan een of meer van deze thema’s, met als doel het leren kennen van jezelf en het ontdekken van de eigen krachten die kunnen helpen om weer lekker in je vel te komen. Soms is er ook verandering in de omgeving nodig. Gesprekken met ouders of leerkracht behoren dan ook tot de mogelijkheden.