Mindset

Bij perfectionisme hoort een hoge lat. Die lat ligt soms zelfs zo hoog dat doelen bijna niet behaald kunnen worden.  Vaste gedachten als ‘ik kan dat niet’ of ‘ik leer dat nooit’ zijn dan logisch maar niet helpend en zorgen ervoor dat groei belemmerd wordt. Het aanleren en oefenen van op groei gerichte gedachten als ‘het hoeft niet perfect’ en ‘stapje voor stapje lukt het me wel’ kunnen een kind en zijn omgeving helpen (weer) tot groei te komen.

In een mindset-cursus van 5 a 6 sessies wordt geoefend met het herkennen van belemmerende, vaste gedachten en het omzetten hiervan in op groei gerichte gedachten.